Administration

Dean: Wenjun LI

Party Secretary: Zhiqun CHENG

Vice Dean: Zhiwei HE, Long CHEN, Guoqing LUO

Vice Secretary: Zongsen ZHANG
Main Office

 

Ms Hui WANG

Location: Room 323, Building 2,

                1158 2nd Ave, Qiantang District

                Hangzhou, Zhejiang Province 310018, China

Phone: (0571)86919135

Email: dzxx@hdu.edu.cnGraduate Program

Ms Beibei ZHANG (doctoral program)

Location: Room 341, Building 2

Phone: (0571)86878618

Email: zhangbb@hdu.edu.cn


Ms Hongmei GUO (master program)

Location: Room 341, Building 2

Phone: (0571)86878618

Email: g2_mail@hdu.edu.cnUndergraduate Program

Ms Bin ZHANG

Location: Room 325, Building 2

Phone: (0571)86919083

Email: dzxxjkb@hdu.edu.cn


International Program

Ms Huajie KE

Location: Room 221, Building 2

Email: khj@hdu.edu.cn


Ms Min HU

Location: Room 323, Building 2

Phone: (0571)86878618

Email: humin@hdu.edu.cn