`
Logo slogan
联系我们
杭州电子科技大学电子信息学院
地址:杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号信义楼(二教)
电话:0571-86919135
E-MAIL:dzxx@hdu.edu.cn
网址:http://elec.hdu.edu.cn
邮编:310018
机构设置 您现在的位置:网站首页 >> 学院简介 >> 机构设置

注:新型电子器件与应用研究所改名为新型电子器件与系统研究所。

                                                                                                                                               更新时间:2018年5月

Copyright © 2004-2017 杭州电子科技大学电子信息学院 All Rights Reserved 版本所有
 学院地址:杭州电子科技大学信义楼中楼